בסיס זוית

בסיס שניתן לחבר לרגל מחבר כפול להתקנה חיצונית.

פרטים טכנים:

ברזל מגולוון 0.5 ק"ג.

להורדת מפרט טכני:

פריטים נוספים: 

1/0
פרטים נוספים

1/1

רגל להתקנה חיצונית

1/2

רגל מחבר כפול

1/1

מנשא למעקה קצה